X

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Meysu Gıda tarafından benimsenen,“İşletmelerin en önemli gerçeğinin insan faktörü olduğu ve insana yapılan yatırımın en büyük yatırım olacağı inancıyla insan kaynaklarımıza gereken önemi vermek” ilkesi ışığında, Meysu Gıda insan kaynakları politikası;

- Adil, şeffaf, söz hakkı tanıyan,
- Çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatları bulduğu,
- Her bir çalışanın değer yaratarak Meysu Gıda’nın geleceğine katkı sağladığı ve değer gördüğü,
- Yüksek performanslı,
- Gelişim odaklı,
- Her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen,
- Tek Meysu ruhunu yansıtan bir şirket kültürü ve bağlılığı yüksek
- Mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü oluşturmayı hedefler.

Bizler yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine içtenlikle inanmaktayız. Bu ilke; grubumuzda iş ilanlarından işe alım ve yerleştirmeye, terfiden statü değişikliğine, çalışanlara ilişkin çeşitli uygulamalardan ücret ve diğer yan haklar ile eğitim seçimlerine kadar iş hayatımızın tüm aşamaları için geçerlidir. Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak temel amaçlarımızdandır.

İşe Alım Süreci

Meysu A.Ş. de işe alım süreci, “Doğru İşe Doğru İnsan” prensibine uygun olarak personel seçme ve yerleştirme işlemlerinin hatasız yürütülmesini kapsamaktadır. İş başvurusunda bulunan deneyimli ya da yeni mezun adaylar; ilgi alanları, eğitimleri, doğum tarihleri, iş deneyimleri ve yetkinlikleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. İlgili pozisyonun gerekleri dikkate alınarak öğrenim, deneyim, yabancı dil bilgisi vb. kriterler ve iş görüşmelerinde gözlenen kişisel nitelik ve yetkinlikler adayın seçiminde önemli rol oynamaktadır. Tüm adaylara güvenilir ölçme ve değerlendirme araçları uygulanarak başvurdukları göreve ve kurum kültürüne uygun olup olmadıkları ölçümlenmektedir. Mülakatlar sonucu yapılan değerlendirmelere bağlı olarak olumlu bulunan adaylar için referans araştırmaları gerçekleştirilir. Tüm değerlendirmeleri olumlu olan adaylara iş teklifi yapılır ve işe alım işlemleri yürütülür. İşe yerleştirilemeyen adayların başvuruları 1 yıl boyunca veri tabanımızda saklanır.

Oryantasyon

İşe yeni başlayan her çalışana; MEYSU ’yu, değerlerini, çalışma kurallarını, iş kurallarını ve prosedürlerini, çalışma arkadaşlarını, çalışma ortamını, özlük haklarını, mesai saatlerini, görevi ile ilgili tüm konuları anlatan ve kendisini bilgilendiren, işi ve işyeri ile uyum sürecini hızlandıran oryantasyon programı uygulanır.

Açık Pozisyonlar

Genel Başvuru

Türkiye Geneli

Alkolsüz İçecekler, Süt ve Meşrubat sektöründe faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk meyve suyu markasına sahip şirketimizde, siz de çalışmak isterseniz, değerlendirmek üzere cv'nizi ve bilgilerinizi sitemiz üzerinden bizlere iletebilirisiniz.

BAŞVURU YAP

>

BÖLGE SATIŞ YÖNETİCİSİ

Türkiye Geneli

Alkolsüz İçecekler, Süt ve Meşrubat sektöründe faaliyet gösteren Türkiye'nin ilk meyve suyu markasına sahip şirketimizde, Türkiye Genelinde, farklı illerde "Bölge Satış Yöneticisi" pozisyonunda çalışabilecek ekip arkadaşları arıyoruz.

BAŞVURU YAP

>